Chúng tôi đã nhận được đăng ký của bạn!

VÀ NGAY BÂY GIỜ BẠN HÃY HOÀN TẤT THÔNG TIN ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG

COMBO 04 QUẦN SIP COTTON

GIÁ 3̶5̶2̶.̶0̶0̶0̶Đ̶ CHỈ CÒN 260.000 Đ
GIẢM 26% TIẾT KIỆM 92.000 Đ

Thông tin thanh toán

Việt Nam

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bộ 6 sản phẩm Combo 1 Luxsion
  × 1
298,000
Tạm tính 298,000
Tổng 298,000
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi để nhận được ưu đãi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.